Эксперт трансформации
бизнес-модели банка

Презентация: Global Banking до и после COVID-19